RSS
 

Zużyte baterie

18 kwi

Jednym z tematów, które w ostatnim czasie bywają często poruszane przez ekologów jest kwestia zużytych baterii jednorazowych. Ich obawy nie są bezpodstawne. Baterie zawierają bowiem metale ciężkie, które wpływają negatywnie na zdrowie człowieka: ołów, rtęć, kadm, nikiel i cynki. Znajdują się w nich także szkodliwe mangan i lit. Z tego właśnie powodu ekolodzy przestrzegają przed wyrzucaniem ich do kosza na śmieci, zalecając przekazanie ich do odpowiedniego punktu zbiórki, które znajdują się w każdej gminie. Nie wszystkie z tych przedmiotów wymagają oddania zaraz po zużyciu. Baterie i akumulatory małogabarytowe można bowiem zbierać i oddać dopiero po zgromadzeniu większej liczby. Baterie zebrane w punktach zbiórki są przekazywane do recyklingu lub poddawane procesom, prowadzącym do unieszkodliwienia ich. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami jest świadectwem odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a także za stan środowiska naturalnego, a tym samym dowodem dojrzałości danej osoby.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz